2007>>>Σχέδια ιχνογράφησης Ποιητών και Θυμάτων

G01.

Pencil, Acrylic on paperG02.

Oil on canvas 44X44cmG03.

31X27cmG04.

43X38cmG05.

38X23cmG06.

32X30cmG07.

30X25cmG08.

27X35cm