2008>>>(Λάδια) Oι TAYPOI αναζητούν το είναι τους

D01.

Oil on canvas 49X49cm


D02.

Oil on canvas 33X33cm


D03.

Oil on canvas 39X39cm


D04.

Oil on canvas 33X33cm


D05.

Oil on canvas 33X33cm


D06.

Oil on canvas 37X37cm


D07.

Oil on canvas 39X39cm


D08.

Oil on canvas 39X39cm